dr Dorota Heidrich

dr Dorota Heidrich, absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW (obecnie Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) oraz Podyplomowego Studium Wiedzy o Krajach Rozwijających się w IKR UW (obecnie Instytut Problemów Globalnych I Regionalnych). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Od 1 października 2016 r. – Zastępca Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW ds. Dydaktycznych. Naukowo zajmuje się migracjami przymusowymi (uchodźcy i IDPs), szeroko pojętą problematyką współpracy rozwojowej, Transitional Justice i Dealing with the Past, międzynarodowymi organizacjami międzyrządowymi i pozarządowymi.

Posted in: