We, the Peole

Czas trwania filmu: 58 min
Country Of Production: Poland
Year Of Production: 2019
Film Original Language: Polish
Director: Ewa Ewart
Editing: Robert Ciodyk
Producer: Adam Pieczyński


60-minutowy film dokumentalny to historia 30 lat polskiej transformacji, zapoczątkowanej częściowo wolnymi wyborami do parlamentu, opowiedziana z zachodniej perspektywy, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką Stany Zjednoczone odegrały w tym procesie.


Trailer: